Das Team der Seelsorge am UKM

Die katholischen Seelsorger

Dr. Leo Jan Wittenbecher, Leitender Klinikpfarrer
T +49 251 83-55971
leo.wittenbecher(at)­ukmuenster(dot)­de


 

Stephan Foschepoth, Diakon
T +49 251 83-55975
stephan.foschepoth(at)­ukmuenster(dot)­de 

Dorothe Grütters, Pastoralreferentin
T +49 251 83-58986
Dorothe.Gruetters(at)­ukmuenster(dot)­de

Thomas Obermeyer, Pfarrer
T +49 251 83-53703
thomas.obermeyer(at)­ukmuenster(dot)­de

Margarita Ueffing, Theologin
T +49 251 83-57843
margarita.ueffing(at)­ukmuenster(dot)­de
Jürgen Wiltink, Diakon
T +49 251 83-57857
juergen.wiltink(at)­ukmuenster(dot)­de

Die evangelischen Seelsorger

Karl Heinz Köster, Pfarrer
T +49 251 83-49940
karl-heinz.koester(at)­ukmuenster(dot)­de

Frank Neumann, Pfarrer
T +49 251 83-56798
frank.neumann(at)­ukmuenster(dot)­de
 
 
 
 

Sekretariat der katholischen Seelsorge

Sabine Borgmann
T +49 251 83-55982
sabine.borgmann(at)­ukmuenster(dot)­de